Få hjälp att hitta rätt försäkring
Sysslar ert företag med försäljning och är i behov av trygga leveransvillkor med generösa försäkringsvillkor. I så fall är det väl värt att kontakta försäkringsmäklarna Nacora. Genom deras försorg får ni tillgång till prisvärda och heltäckande försäkringar som motsvarar de behov ert företag har för transporter av gods över hela världen.
–Vi kan de lokala marknaderna och har representanter över hela jordklotet om något skulle gå fel, säger Mauritz Öhman, VD för Sollentunakontoret som ansvarar för hela den nordiska marknaden samt Baltikum.
Företaget är alltså en global aktör med huvudkontor i Schweiz., finns totalt i 29 olika länder och har sammanlagt 175 personer anställda. I Sollentuna arbetar åtta personer varav tre stycken jobbar med skadereglering på heltid. Det ger en trygghet åt kunderna som snabbt kan få kompetent hjälp av Nacora.

Företaget är idet närmast heltäckande beträffande försäkringar avseende transporter. Det vill säga alla transportföretag och speditörer som är verksamma inom såväl väg- och sjötransporter som inom tåg- och flygtransporter är välkomna att ta kontakt med Nacora.
–Till skillnad mot enskilda försäkringsbolag som sällan informerar mer än nödvändigt om villkor och olika tänkbara scenarion ser vi till att jämföra och erbjuda de mest prisvärda alternativen genom att ge kunden mellan 3-5 olika offerter att välja bland, säger Mauritz.

Bland kunderna finns flera stora och väl ansedda företag, bland annat Transfargo, Mertz och ÅA-gruppen. Givetvis så servar även Nacora de mindre åkerierna och speditionsfirmorna med fördelaktiga försäkringslösningar. Nacora har även ett djupgående samarbete med försäkringsjätten Lloyds vilket gör att de har en enorm kunskapsbank och en rejäl finansiell styrka att dra nytta av. Men företaget har även kunder från andra branscher, bland annat ombesörjer de försäkringar åt en rad olika hamnar, däribland Gävle, Karlshamn, Halmstad och Oxelösund. Inför framtiden är ambitionen att fortsätta växa och få en ökad omsättning.
– Generellt sett så verkar det råda en väldigt stor okunskap om leveransvillkor och vilka risker som är förenade med transporter. Så det finns fortfarande mycket att göra och vi ser gärna till att hjälpa fler åkerier och speditörer i framtiden, avslutar Mauritz.

Nacora

Bransch:
Transportförsäkring

Telefon: 08 – 545 811 88


Email:
mauritz.ohman@nacora.com

Hemsida:
www.nacora.se

Adress:
Nacora
Djupadlsvägen 7
19205 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN